Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus

Järvenpää, 2017

JUST on innovatiivinen allianssihanke, joka kokoaa saman katon alle Järvenpään sosiaali- ja terveyspalvelut. Kohteeseen suunniteltiin hoitotilojen lisäksi mm. muunneltavia monitilatoimistoja hallinnolle, back-office -työtiloja hoitohenkilöstölle ja sosiaaliturvatyön käyttöön sekä uudenlaisia toimintaympäristöjä, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan muuttuviin tarpeisiin uudella tavalla.

Tilojen suunnittelussa käytettiin 3D-simulointia, jossa käyttäjät pääsivät aidon tuntuisesti ”sisään” suunniteltuun rakennukseen ja pystyivät arvioimaan tehtyjä ratkaisuja. Mallilla säästettiin rahaa, sillä suunnitteluvaiheessa tehdyt oikeat ratkaisut tehostivat toimintaa ja vähensivät huomattavasti mahdollisia muutostöitä valmiiseen rakennukseen. Taide ja paikallisuus haluttiin tuoda mukaan kohteeseen ja suunnittelimme erityisesti aula- ja käytävätilat siten, että niissä voidaan järjestää vaihtuvia näyttelyitä. Kuntalaiset ja henkilökunta otettiin laaja-alaisesti mukaan suunnitteluun. Tämä panostus ja yhteisöllinen suunnittelutapa on nostanut tyytyväisyyttä valmiisiin tiloihin ja luonut kohteesta merkityksellisemmän niin asiakkaille kuin henkilökunnalle.

Asiakas: Järvenpään kaupunki
Vuosi: 2017 (2018)
Hankealue: 13 500 brm2
Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy & UKI Arkkitehdit Oy