Ahjo

Mänttä, 2019

Osallistuimme tilankäyttötutkielmaan, jossa Mäntän keskustassa sijaitseva vanha markettirakennus muutettaisiin nuoriso- ja kulttuuritaloksi. Suunnitelma sisälsi huonetiloja musiikin ja kuvataiteiden opetukseen sekä avointa galleria- ja konserttitilaa. Tämän lisäksi suunnitelma piti sisällään liiketiloja sekä kahvila-ravintolan. Osallistuimme konseptin ja pohja-ratkaisun suunnitteluun ja täydensimme arkkitehdin dokumentaatiota visualisoinneilla ja alustavalla pintamateriaaliluettelolla hankesuunnittelun kustannuslaskentaa varten.

Tilaaja: YRKE Kiinteistöt Oy
Vuosi: 2019
Laajuus: 2100 brm2
Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Tähti-set Oy