Opastekonsepti, TAYS

2014-2019

Opastesuunnitteluun kuului koko sairaala-alueen opastekonseptin uudistaminen. Laadimme kampukselle uuden väreihin ja tunnuksiin perustuvan opastejärjestelmän, joka sisälsi opasteet kampus-alueen kartasta ja rakennuksien suurjulkisivuopasteista aina opastetaulujen pieniin symboleihin asti. Sisustussuunnittelu ja opastesuunnittelu kytkettiin konseptissa toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi; alueen jokaiselle rakennukselle annettiin oma tunnusvärinsä, jota hyödynnettiin sisustussuunnittelussa siten että opasteet toimivat opastusfunktion lisäksi myös sisustuksellisina elementteinä ja seinäväripintojen sijoittelulla voidaan edesauttaa asiakkaita orientoitumaan paremmin tiloissa.

Tilaaja: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Vuosi: 2014-2019