Opastekonsepti, UM

2021

Suunnittelimme opastekonseptin Ulkoministeriölle käytettäväksi ulkomaan edustustoissa. Opastekonsepti luo edustustoihin visuaalisesti yhtenäisen ja esteettömän opasteympäristön. Opastekonsepti pohjautuu tilaajan graafisen ohjeistoon, luoden sille luonnollisen jatkumon osaksi edustustojen sisustusarkkitehtuuria. Jotta ohjeistoa voidaan hyödyntää ulkomailla, noudattelee se sekä Suomalaisia esteettömyyssuosituksia että huomattavasti tiukempia Yhdysvalloissa käytössä olevia ADA-määräyksiä.

Tilaaja: Ulkoministeriö
Vuosi: 2021