Tampereen Yliopistollinen Sairaala

Tampere, 2019

Tays uudistamisohjelma oli laajamittainen Tampereen yliopistollisen sairaala-alueen uudisrakentamis- ja saneerausohjelma, joka sisälsi useita sairaalarakennuksia, maanalaisen pysäköintilaitoksen sekä alueen yleisen infrarakentamisen. Uudisrakentamisen kokonaisvolyymi oli lähes 100 000 brm2. Suunnittelemamme sisustuskonseptin tavoitteena oli selkiyttää ja yhtenäistää tilojen visuaalinen ilme sekä taata viihtyvyys ja esteettömyys moninaiselle käyttäjäryhmälle, tarkoituksenmukaisen sisustamisen kautta. Konsepti sisälsi määritykset sisätilojen väreistä, materiaaleista ja kalusteista sekä ohjeistuksen visuaalisten teemojen hyödyntämisessä eri rakennusten yksilöinnissä.

Konseptisuunnitelman lisäksi suunnittelimme uuden päärakennuksen koko sisustuksen. Pääaula on isoa avointa tilaa, jonne saavutaan liukuportailla parkkihallista ja jossa on palveluita niin asiakkaille kuin henkilökunnalle. Aula on myös kampuksen opastuksen keskipiste, josta on hyvä yhteydet ympäröiviin rakennuksiin.  Suunnittelemamme neuvontatiski toimii huomiota herättävänä ”majakkana” ja sama dynaaminen, pyöreä muoto toistuu myös ravintolan kiintokalusteissa. Aulan palveluista myös ravintolan suunnittelu kuului sisustussuunnittelun toimenkuvaan. Pääaulaan toteutettiin kaksi julkista taideteosta, Teija-Tuulia Aholan Virta ja Kirsi Kaulasen Elämänlähde, joita joita yhteensovitettiin taiteilijoiden kanssa huolella osaksi kokonaissisustusta. Päärakennukseen suunniteltiin toimivat tilat mm. Tays Syntymäpaikalle, tuki- ja liikuntaelinkeskukselle, verisuoni- ja toimenpideradiologiselle keskukselle sekä välinehuollolle. Eri yksiköiden seinille toteutetuista suurkuvista löytyy tuttuja paikkoja Tampereelta ja Pirkanmaalta.

Opastesuunnitteluun kuului koko sairaala-alueen opastekonseptin uudistaminen. Sisustussuunnittelu ja opastesuunnittelu kytkettiin konseptissa toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi; alueen jokaiselle rakennukselle annettiin oma tunnusvärinsä, jota hyödynnettiin sisustussuunnittelussa siten että opasteet toimivat opastusfunktion lisäksi myös sisustuksellisina elementteinä ja seinäväripintojen sijoittelulla voidaan edesauttaa asiakkaita orientoitumaan paremmin tiloissa.

Asiakas: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Vuosi: 2019
Hankealue: 37200 brm2 (D-rakennus)
Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy &
UKI Arkkitehdit Oy