1

Sisustussuunnittelu

Kaikki sisustusarkkitehtuurin alueet kuuluvat ydinosaamiseemme. Räätälöimme niistä asiakkaan toiveiden mukaisen kokonaisuuden.  Parannamme koko toimintaympäristöä; yritysilmettä, asiakaskokemusta ja henkilöstön hyvinvointia. Lähtökohtana on tilojen toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus – ja ennen kaikkea asiakkaan tarpeet.

Suunnittelemme niin julkiset, yhteisölliset kuin yritysten omat tilat, uudet kohteet ja korjausrakennushankkeet. Suunnitelmat laaditaan aina kolmiulotteisesti ja ne ovat liitettävissä rakennustietomalleihin ylläpitoa ja yhteensovittamista varten.

Kattavan sisustussuunnitelman osa-alueita, joita voidaan toteuttaa sekä yhdessä että erikseen ovat tilasuunnittelu, konseptointi, palvelumuotoilu , tilallinen, viestintä, kiinteistökehitys, työympäristökehitys, visualisoinnit ja VR, kalusteet, valaistus, värit, pintamateriaalit, tekstiilit, opasteet, taidevalinnat, valvonta.

”Lähtö­kohtanamme on tilojen toimivuus ja tarkoituksen­mukaisuus.”
2

Yritysilme & työympäristökehitys

Suunnittelutiimillämme on laaja kokemus tilallisen viestinnän mahdollisuuksista sekä työympäristöjen ja tilankäytön kehittämisestä erilaisilla toimialoilla. Meiltä löytyvät tarvittavat työkalut, olipa kyse yrityskuvan kirkastamisesta, työntekijöiden hyvinvoinnin parantamisesta, asiakaskokemuksen nostattamisesta tai vaikkapa tilankäytön tehostamisesta.

Kokemus, näkemys ja monialainen osaaminen näkyy asiakkaillemme positiivisina yllätyksinä pitkin yhteistä matkaa. Olemme olleet mukana hyvin monipuolisissa ja keskenään erilaisissa projekteissa: rakensimme Suomen maakuvaa sisustussuunnittelun keinoin useissa kansainvälisissä hankkeissa sekä loimme täysin uudenlaisia työskentelyn tiloja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kohteissa.

”Olemme olleet mukana rakentamassa Suomen maakuvaa sisustus­suunnittelun keinoin useissa kansain­välisissä hankkeissa.”
3

Palvelumuotoilu ja virtuaalipalvelut

Päämäärämme on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että lopputulos vastaa sekä käyttäjien tarpeita että asiakkaamme liiketoiminnallisia tavoitteita. Palveluumme kuuluvat havainnollistavat 3D-mallinnukset ja virtuaalilasien avulla asiakkaamme pääsevät tutustumaan suunniteltavaan tilaan ennen toteutusta.

Eri käyttäjäryhmien kanssa voidaan työskennellä 3D-mallissa myös työpajatyyppisesti siten, että suunnitteluratkaisuja voidaan havainnollistaa nopeasti ja kustannustehokkaasti jo suunnitteluvaiheessa mallitilojen avulla. Virtuaalinen suunnittelutapamme helpottaa eri osapuolten yhteistyötä myös koronarajoitusten aikana ja sitä voidaan hyödyntää kaiken kokoisissa suunnitteluhankkeissa paikasta riippumatta.

Tila on täynnä mahdollisuuksia. Suunnittelemme sen toiminnoiltaan ja tuntumaltaan sillä ajatuksella, että keskiössä on aina ihminen, tilan käyttäjä. Onnistunut tilamuotoilu on sellaista, johon ihminen asettuu kuin luonnostaan. Toimiva tila suunnitellaan aina ihmistä ja elämää varten. Työ on onnistunut, kun tilaan astuva ihminen kokee vau-elämyksen jälkeen välitöntä kotoisuutta.

”Virtuaalinen suunnittelu­tapamme helpottaa eri osapuolten yhteistyötä.”
4

Tuotesuunnittelu

Kaikkia tarpeita täydelliseen kokonaisuuteen ei aina saa valmiina, jolloin suunnittelemme asiakkaamme näköiset kalusteet ja muut sisustustuotteet itse. Saumaton yhteistyömme puuseppien ja valmistajien kanssa takaavat onnistuneen ja tavoitebudjetin mukaisen lopputuloksen.

Suunnittelemme asiakkaillemme räätälöityjä kalusteratkaisuja, valaisimia tai muita yksilölliseen ja toimivaan tilakokonaisuuteen vaadittavia elementtejä. Kalustesuunnitteluosaamisemme kattaa niin leikkaussalien kiintokalusteet, uniikit matot kuin teollisesti valmistettavat kalusteet ja valaisimet. Eheän ja toiminnoiltaan saumattoman kokonaisuuden viimeinen silaus on usein pienistä yksityiskohdista kiinni.

”Kaikkia tarpeita täydelliseen kokonaisuuteen ei aina saa valmiina, jolloin suunnittelemme asiakkaamme näköiset kalusteet ja muut sisustustuotteet itse"