< Projektipankki

PROTEST DESIGN

Sisustusarkkitehtitoimisto

Interior Architects

 

 
MITÄ TEEMME

Suunnittelemme toimivia ja elämyksellisiä tiloja erilaisiin käyttötarpeisiin. Olemme suunnitelleet menestyksekkäästi niin edustustiloja, nykyaikaisia työympäristöjä ja koulutustiloja, puoleensa vetäviä ravintoloita, vaativia terveydenhuollon kohteita, messuosastoja sekä näyttelyitä.

Suunnittelun lähtökohtien määrittely ja asiakasymmärrys on ensiarvoisen tärkeää projektien onnistumisen kannalta, olipa kyseessä työ- tai asiakaspalveluympäristö. Ennen varsinaisen sisustussuunnittelun aloittamista selvitämme huolellisesti mitkä ovat projektin tavoitteet sekä mitä ja kenelle suunnitellaan.

Suunnittelemme toiminnalliset pohjaratkaisut, piirrämme yksilölliset kiintokalusteet ja laadimme luettelot irtokaluste- ja tekstiilihankinnoille. Määrittelemme pintamateriaalit ja valaistuksen. Suunnittelemme myös kyltit ja opasteet.

Käytössämme ovat ajankohtaisimmat alan suunnitteluteknologiat. Suunnittelemme pitkälti kolmiulotteisesti, mikä mahdollistaa havainnollistavat ja näyttävät visualisoinnit sekä suunnitelmien tarkastelun virtuaaliympäristössä ennen toteutusta. Suunnitelmamme ovat myös liitettävissä rakennustietomalleihin ylläpitoa ja yhteensovittamista varten.

Tarvittaessa tuomme yhteen tarvittavat tekijät projektin toteuttamista varten laajuudesta riippuen. Yhteistyöverkostomme kattaa arkkitehti- ja eri alojen erikoissuunnittelijat.

Projektin toteutuksen jälkeen voimme seurata ajoittain suunnitelman ajankohtaisuutta käyttäjä- tai asiakaspalautteen pohjalta ja tehdä tarvittavia parannuksia. Ylläpidämme tietoja suunnitelmista ja kalustehankinnoista ja voimme reagoida näin nopeasti ja kustannustehokkaasti asiakkaamme muutostarpeisiin. Suunnitelmasta voidaan laatia myös konsepti eli selkeä ohjeistus, jonka avulla suunnitelma on monistettavissa muihin toimipisteisiin.

SUUNNITTELIJAT

 

TAINA LEHTINEN

MARKO NENONEN

Sisustusarkkitehti SIO
Taiteen maisteri (Aalto)
taina@protestdesign.fi
+358 (0)40 767 4764

Sisustusarkkitehti SIO
Taiteen maisteri (Aalto)
marko@protestdesign.fi
+358 (0)40 740 1168

YHTEYSTIEDOT

PROTEST DESIGN OY

Ahlmanintie 15, 33100 Tampere, Finland